Rashtriya Sagar

Dainik Aaj

Rashtriya Sagar

Dainik Aaj

Rashtriya Sagar

Rashtriya Sagar

Qaumi Tanzeem

Rashtriya Khabar

Hindustan Ka Pratik

Asian Times

Malanch Nai Subah

Navbihar Doot

Farooqui Tanzeem

Noor E Hind

Roznama Dostan

Amar Bharti

Dainik Aaj

Dainik Jagran

Darpan View

Dainik Bhaskar

Data Sandesh

Union Vani

MBA (Media Basic Analysis)

Jansandesh Times